ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.แจ้งนักศึกษาปริญญาตรี
ลงทะเบียนออนไลน์ (ชำระค่าปรับลงทะเบียนล่าช้า) และเพิ่ม/ถอน เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 4-24 พฤศจิกายน 2562
ประกาศโดย   REG   วันที่ประกาศ   4 พฤศจิกายน 2562
 2.ลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561
http://graduation.rtu.ac.th/
ประกาศโดย   REG   วันที่ประกาศ   4 พฤศจิกายน 2562
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : ฝ่ายทะเบียนและสถิติ กองบริการการศึกษา (อุบลราชธานี)TEL.045-319900 FAX. 045-319911 (อุดรธานี)TEL.042-292037-8 FAX.042-292727