ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ลงทะเบียนภาคฤดูร้อน/2559 (ระดับปริญญาตรี)(ด่วนที่สุด)
เปิดลงทะเบียนออนไลน์ (ระดับปริญญาตรี) ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. - 28 พ.ค. รายละเอียดตรวจสอบได้ที่ปฏิทินการศึกษา 3/2559
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   1 พฤษภาคม 2560
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : ฝ่ายทะเบียนและสถิติ กองบริการการศึกษา (อุบลราชธานี)TEL.045-319900 FAX. 045-319911 (อุดรธานี)TEL.042-292037-8 FAX.042-292727