ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา 2558 เข้าสู่ระบบบริการการศึกษา ลงทะเบียน รายงานตัว ทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   1 มิถุนายน 2558
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : ฝ่ายทะเบียนและสถิติ กองบริการการศึกษา (อุบลราชธานี)TEL.045-319900 FAX. 045-319911 (อุดรธานี)TEL.042-292037-8 FAX.042-292727