ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา 2558 เข้าสู่ระบบบริการการศึกษา ลงทะเบียน รายงานตัว ทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   1 มิถุนายน 2558
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : ฝ่ายทะเบียนและสถิติ กองบริการการศึกษา TEL.0-4531-2176-7,0-4531-1254 FAX. 0-4528-3447