ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.การลงทะเบียน นักศึกษาปริญญาโท ภาคเรียนที่ 1/2561(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาปริญญาโท สามารถลงทะเบียนเรียนในระบบทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2561 - 29 กรกฎาคม 2561
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   21 มิถุนายน 2561
 2.ลงทะเบียนเพิ่มถอนรายวิชา(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาปริญญาตรีสามารถลงทะเบียนเพิ่มถอนได้ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2561 - 1 กรกฎาคม 2561 ครับ
ประกาศโดย   สำนักวิชาการ   วันที่ประกาศ   11 มิถุนายน 2561
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : ฝ่ายทะเบียนและสถิติ กองบริการการศึกษา (อุบลราชธานี)TEL.045-319900 FAX. 045-319911 (อุดรธานี)TEL.042-292037-8 FAX.042-292727