ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.แจ้งลงทะเบียนออนไลน์ ระดับปริญญาโท
ลงทะเบียนออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2562 ถึง 3 พฤศจิกายน 2562
ประกาศโดย   REG   วันที่ประกาศ   5 ตุลาคม 2562
 2.แจ้งลงทะเบียนออนไลน์ ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ลงทะเบียนออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2562 ถึง 3 พฤศจิกายน 2562
ประกาศโดย   REG   วันที่ประกาศ   30 กันยายน 2562
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : ฝ่ายทะเบียนและสถิติ กองบริการการศึกษา (อุบลราชธานี)TEL.045-319900 FAX. 045-319911 (อุดรธานี)TEL.042-292037-8 FAX.042-292727