ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.นักศึกษาปริญญาตรี
ลงทะเบียนออนไลน์เพิ่ม/ถอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 10 - 30 มิถุนายน 2562 และยื่นเอกสารขอลงทะเบียนโดยเสียค่าปรับลงทะเบียนล่าช้า ในกรณีที่ลงทะเบียนไม่ทันในกำหนด ภายในวันที่ 10-30 มิถุนายน 2562 ที่สำนักทะเบียน
ประกาศโดย   reg   วันที่ประกาศ   10 มิถุนายน 2562
 2.นักศึกษาปริญญาโท
ลงทะเบียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค. 2562 ถึง 30 มิ.ย. 2562 (ยกเว้น สาขา การบริหารการศึกษารุ่น 53-54,หลักสูตรและการสอนรุ่น 27-28 และ การศึกษาปฐมวัยรุ่น 17-18 ให้ลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561)
ประกาศโดย   reg   วันที่ประกาศ   23 พฤษภาคม 2562
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : ฝ่ายทะเบียนและสถิติ กองบริการการศึกษา (อุบลราชธานี)TEL.045-319900 FAX. 045-319911 (อุดรธานี)TEL.042-292037-8 FAX.042-292727