ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2559  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE
 • 1 พ.ค. 2560 0:00 น.11 มิ.ย. 2560 23:59 น.
    -  นักศึกษาชั้นปีที่ 11 พ.ค. 2560 0:00 น.28 พ.ค. 2560 23:59 น.
    -  นักศึกษาชั้นปีที่ 21 พ.ค. 2560 0:00 น.11 มิ.ย. 2560 23:59 น.
    -  นักศึกษาชั้นปีที่ 31 พ.ค. 2560 0:00 น.11 มิ.ย. 2560 23:59 น.
    -  นักศึกษาชั้นปีที่ 41 พ.ค. 2560 0:00 น.11 มิ.ย. 2560 23:59 น.
    -  นักศึกษาชั้นปี อื่น ๆ1 พ.ค. 2560 0:00 น.11 มิ.ย. 2560 23:59 น.
 • ช่วงวันเพิ่ม - ถอน - เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา - เปลี่ยนสถานะ
 • 17 ก.ค. 2559 0:00 น.11 มิ.ย. 2560 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา17 ก.ค. 2559 0:00 น.11 มิ.ย. 2560 23:59 น.
    -  ช่วงการถอน - ยกเลิกรายวิชา17 ก.ค. 2559 0:00 น.11 มิ.ย. 2560 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการถอนรายวิชา ( ติด W ) / เปลี่ยนสถานะวิชา12 มิ.ย. 2560 23:59 น.12 มิ.ย. 2560 23:59 น.
    -  วันที่เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนหลังกำหนด29 พ.ค. 2559 23:59 น.29 พ.ค. 2559 23:59 น.
 • วันเปิดภาคการศึกษา
 • 3 ส.ค. 2559 0:00 น.3 ส.ค. 2559 0:00 น.
 • การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
 • 18 พ.ย. 2559 0:00 น.30 พ.ย. 2559 23:59 น.
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : ฝ่ายทะเบียนและสถิติ กองบริการการศึกษา (อุบลราชธานี)TEL.045-319900 FAX. 045-319911 (อุดรธานี)TEL.042-292037-8 FAX.042-292727